Tandvården i siffror

Medlemmar i Privattandläkarna
Privattandläkarna har ca 1 400 medlemsföretag med ca 2 900 kliniskt verksamma tandläkare.

Antal tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 2013
Verksamma tandläkare: 7 747 varav 3 606 verkar i privat verksamhet
Verksamma specialisttandläkare: 901
Verksamma tandhygienister: 4 076 varav 1 741 verkar i privat regi
Verksamma tandsköterskor: ca 12 000
Verksamma tandtekniker: 1 800

Antal aktiva vårdgivare som var anslutna till Försäkringskassan december 2014: 1 991
Antal besök som är ersättningsberättigade i det statliga tandvårdsstödet  per år: ca 10,4 miljoner

Marknadsandelar privattandvården
Vuxentandvård: 60%
Barntandvård: 16%

Tandvårdens omsättning 2014
Total omsättning: 24,8 mdr
Patientavgifter: 15,3 mdr (62%)
Landstingsmedel: 4,2 mdr (17%)
Statligt tandvårdsstöd: 5,3 mdr (21%)

Statligt tandvårdsstöd 2015
Statligt tandvårdsstöd: 5,3 mdr
Förvaltningskostnad: 144 miljoner

Företag inom tandvården
Med vårdgivare inom tandvården avses i detta sammanhang en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård. För att en vårdgivare ska kunna ta emot statligt tandvårdsstöd, krävs att denne är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. För att kunna ansluta sig till det elektroniska systemet krävs att vårdgivaren är legitimerad tandläkare/tandhygienist eller, genom anställning eller på annat sätt, anlitar sådan personal. Det innebär att vårdgivaren dels kan vara en enskild firma, dels ett aktiebolag/handelsbolag eller kommanditbolag. 1 991 privata vårdgivare är anslutna till Försäkringskassan. Av dessa är 307 enskilda firmor och 1 684 bedrivs i annan bolagsform. Tandvården kan antingen bedrivas i offentlig- (folktandvård) eller privat regi.

Nettoomsättning
Den privata omsättning 2015 var ca 12,1 miljarder. Tandvårdsbranschen är en bransch som klart domineras av småföretag.