Patientinformation

Patienter som väljer att gå till en medlem får en extra trygghet genom Privattandläkarnas trygghetspaket. Det innebär att medlemmarna åtar sig att följa Privattandläkarnas etiska riktlinjer, vår unika överenskommelse med Konsumentverket som reglerar garantier samt att de har krav på grundläggande försäkringsskydd. Därtill finns förtroendenämnden som löser tvister mellan tandläkare och patient.

Liknande trygghetssystem saknas om en patient väljer att gå till en privat vårdgivare som inte är medlem hos oss.

 

Dokument:
Vad menar tandläkaren? Här är en ordlista
Fakta abonnemangstandvård


Information:
Är din tandläkare medlem hos Privattandläkarna?
Titta efter medlemsmärket:

medlemssymbol2016_rgb_b

Din trygghet och dina rättigheter som patient
Hur går en undersökning till och vad har tandläkaren för skyldigheter att informera dig om? Vad är trygghets-paketet och vad gäller kring tandläkarens försäkringar? Ja, det är frågor du kan få besvarade här.

Vad är tandvårdsstödet?
Från det år du fyller 22 år omfattas du av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att du får ekonomiskt stöd för din tandvård från Försäkringskassan. Här kan du läsa mer om hur mycket ersättningen handlar om.

Barntandvård
Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingets försorg till och med det år de fyller 21 år. Som förälder får man välja själv vilken tandläkare ens barn ska gå till, men kontrollera om tandläkaren har barnavtal via landstinget. Läs mer om barntandvård här.

När du inte är nöjd med din behandling
Om du inte är nöjd med din behandling ska du i första hand vända dig till din tandläkare. Om ni inte tillsammans kan komma överens så finns vi här för att hjälpa dig som patient, under förutsättning att tandläkaren är medlem i Privattandläkarna.