Om Studentnätverket

Privattandläkarna erbjuder studerande tandläkare på odontologiska fakulteter möjligheten att anmäla sig till Privattandläkarnas nätverk för studenter. Nätverket har som syfte att bidra till information och stöd till de studenter som vill vara verksamma inom den privata tandvården efter examen.

_LAN4456_fixadGenom nätverket får du:

Karriärträffar
Möjligheter att möta tandvårdsföretag under trevliga former med föreläsningar om aktuella ämnen.

Plattform för kontaktförmedling
På vår hemsida kan du ta del av annonser för praktikförsäljning, arrende och rekrytering.

Anmäl dig till studentnätverket här

Nätverket är gratis och du har när som helst möjlighet att avsäga dig ytterligare information. Efter erhållen tandläkarexamen har du själv möjlighet att välja det medlemskap som passar dig och dina arbetsförhållanden bäst. Du blir alltså inte direktansluten till Privattandläkarna. Dock innebär examina att du inte längre kan vara med i studentnätverket.

gillaosspafacebookhemsida

 

 

ann-catrin-almespang  hej

Kontakta mig om du vill veta mer om studentnätverket

Hälsningar

Ann-Catrin Almespång
Ansvarig Studentnätverket
08-555 44 635