Riksrevisionens granskning av tandvården klar i augusti

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet. Granskningen ska undersöka om det finns ett överutnyttjande i tandvårdsstödet, och i så fall hur stort det är. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i augusti 2017.

Info från Riksrevisonen