Regeringen backar delvis om 3:12 reglerna

Magdalena Andersson och Per Bolund går idag ut på Dagens Industris debattsida och ger besked om att regeringen delvis backar från förslagen om förändringar i 3:12 reglerna.

Enligt artikeln kommer den så kallade förenklingsregeln bli oförändrad och man ändrar beräkningen av det lönebaserade utrymmet för att ta större hänsyn till de små företagen vilket är positivt. Sammantaget innebär förslaget dock fortfarande skattehöjningar på ca 3 miljarder.

Någon vidare analys av ändringarna går inte att göra utifrån artikeln, utan först när remissen blir offentlig.

Merit Lindberg
Verkställande direktör
Privattandläkarna