Lokalavdelningar

Privattandläkarna finns representerade lokalt i hela Sverige med 22 lokalavdelningar. Det engagemang som Privattandläkarna har ute i landet betyder mycket för hela branschorganisationen. Avdelningarnas styrelser består av verksamma tandläkare, med lokal kännedom över respektive område. I samverkan med kansliet bistår lokalavdelningarna medlemmarna med stöd, nätverk och koordinering av t ex jourverksamhet.

Kontakta din lokalavdelning om du själv vill engagera dig i någon fråga!
Om du vill mejla till en person klickar du på respektive namn nedan.

För att komma till de lokala hemsidorna loggar du in på medlemssidorna under “Logga in” i menyn.

A - J

Blekinge
Lokal representant:
Åsa Berg
Tfn: 0709-808877

Dalarna
Ordförande:
Sebastian Hedberg
Tfn:072-201 30 09

Gotland
Ordförande:
Peter Stade
Tfn: 072-749 17 17

Gävleborg
Lokal representant:
Urban Englund
Tfn: 076-8376620

Halland
Ordförande:
Sven Liljhagen
Tfn: 0709-16 76 76

Jämtland
Lokal representant:
Paul Ludwig
Tfn: 070-982 85 28

Jönköping
Ordförande:
Sven Bågesund
Tfn: 070-229 21 00

K - S

Kalmar
Ordförande:
Kaj Holst
Tfn:0723-666 205

Kronoberg
Ordförande:
Johan Dageborn
Tfn: 0704-217438

Mellersta Norrland
Lokal representant:
Anders Svensk
Tfn: 070-5665305

Norrbotten
Lokal representant:
Jan- Ove Rova
Tfn: 070-250 89 15

Norrköping
Ordförande:
Peter Franzén
Tfn: 070-677 17 31

Stockholm
Ordförande:
Olof Thörne
Tfn: 070-7236980

Skåne
Ordförande
Kurt Månsson
Tfn: 070-5459560

Sörmland
Ordförande:
Göran Herbring
Tfn: 073-386 69 99

U - Ö

Uppsala
Ordförande:
Göran Lilienberg
Tfn: 070-661 68 44

Värmland
Ordförande:
David Wikander
Tfn:070-6061592

Västerbotten
Ordförande:
Joakim Bernhardsson
Tfn: 070-2105098

Västmanland
Ordförande:
Patrik Andrén
Tfn: 073-0376558

Västra Götaland
Ordförande:
Henrik Jonéus
Tfn: 070-845 81 16

Örebro
Ordförande:
Erik Baecklund
Tfn: 070-992 62 69

Östergötland
Ordförande:
Hege Svendsen Stribrny
Tfn: 0708-96 83 51