Kallelse till höstmöte lokalavdelning Västra Götaland

Plats:  Scandic Swania, Storg 47-49 Trollhättan
Tid: 8 november 2017, kl 18.00 – 21.00.

18.00 – Enklare buffé
19.00 – Mötet öppnar

Dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande för mötet, sekreterare och justeringsperson
§3 Godkännande av dagordning
§4 Kallelse utgått stadgeenligt
§5 Föregående mötesprotokoll
§6 Lokal aktivitetsplan 2018
§7 Info från styrelsen
§8 Övriga frågor

19.30 – Anders Jonsson informerar från Odontologiska Sektorsrådet.

20.00 – Lars Olsson och Jacob Rennerfelt från kansliet informerar om:
–  Den kommande utredningen av tandvårdsstödet
– Vad kan vi förvänta oss för politiska utspel om tandvårdsfrågor i valrörelsen
– Framtida klagomålshantering inom tandvården
Välkommen på mötet så klarar Du de nya kraven på Dig som vårdgivare!

Anmälan senast 30:e oktober till
joneus@tandkompaniet.se

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen för
Lokalavdelningen i Västra Götaland