Kallelse till höstmöte lokalavdelning Stockholm

Privattandläkarna i Stockholms lokalavdelning bjuder in till lokalt höstmöte tisdag 24 oktober 2017.

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Klockan: 18:00
Anmälan: sker till info@ptl.se senast den 18 oktober

Program:
• 18.oo Buffé
• 19.oo Plandent Informerar
• 19.30 Höstmöte

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare
§ 3 Val av protokolljusterare
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Fråga om kallelse utgått stadgeenligt
§ 6 Eventuellt föregående mötesprotokoll
§ 7 Aktivitetsplan för nästkommande år
§ 8 Val av styrelse (vid behov)
§ 9 Val av valberedning (vid behov)
§ 10 Ordförande informerar
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Mötets avslutande

Information från Privattandläkarna – Merit Lindberg, VD och Lars Olsson, näringspolitisk chef

Väl mött!

Vänliga hälsningar
Olof Thörne,
Lokalavdelningsordförande Privattandläkarna Stockholm