Lokalavdelningsmöte tisdagen den 10 oktober

Kl. 18.00 Hotell Clarion Örebro, Kungsgatan 14

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te, kaka.
Anmälan till erik.dentist@gmail.com

§1. Mötets öppnande
§2. Val av justeringspersoner
§3. Kallelsens godkännande
§4. Godkännande av dagordningen
§5. Föregående mötesprotokoll
§6. Hur bör man hantera gemensam jour, diskussion och beslut se bilaga
§7. Myndigheters nya förändrade krav, taxa förändringar och Information om nya rutiner.
§8. Mötets avslutande.

För STYRELSEN

Erik Bæcklund