Riktlinjer för riskpott lokalavdelning Kronoberg

Vid vårt senaste möte 17-11-09 i Lokalavdelningen beslutades om vissa ändringar i Riskpotten för barn och Ungdomstandvården.

Tandbehandling där kostnaderna för bastandvård överstiger 3 x tandvårdspengen under en behandlingsperiod om ett år ersätts ur riskpotten.
Maximal ersättning från riskpotten för bastandvård är numera 10 000 kr per barn och år reducerat med 3 x tandvårdspengen.

Se punkt 1 i bifogat PM

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för lokalavdelning Kronoberg