Kallelse till höstmöte lokalavdelning Kronoberg

Kallelse till höstmöte torsdagen den 9/11 2017 kl. 18.00
Hotell PM o Vänner, Västergatan 10 Växjö.
Mötet börjar kl. 18.10

Dagordning
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Föregående mötesprotokoll
§ 7 Ordförande rapporterar
§ 8 Aktivitetsplan 2018
§ 9 Rapport från Samverkansgruppen
§ 10 Rapport från Yrkeshögskolan-Tandsköterskeutbildningen
§11 Jourverksamheten
§12 Övriga frågor
§13 Mötets avslutande

Direkt efter mötet bjuder lokalavdelningen på tvårättersmiddag, förrätt o huvudrätt (fisk).
Eventuella allergier anmäles så snart som möjligt.

Det ingår ett glas vin eller dylikt. Önskas ytterligare dryck får man i så fall själv bekosta detta .
Anmälan görs till P-O Janson senast tisdagen den  7/11 2017 via mail. per-olof.janson.01@ptj.se

Varmt välkomna!
Styrelsen för lokalavdelning Kronoberg