Ersättning för totalkostnader i tandvården Jönköping

Region Jönköping ersätter alla kostnader för tolk inom tandvården. Det gäller även privattandläkare. Det finns inget karensbelopp, utan ersättning utgår för hela kostnaden. För tolkkostnader inom den vanliga tandvården gäller följande, som är information från Landstinget:

”För allmäntandvård står Regionen för alla tolkkostnader (medan specialisttandvården betalar sina tolkar själva då det ingår i den ersättningsramen). Rent konkret går det till så att vi betalar hela tolkfakturan, där kostnaden för besök hos Folktandvårdskliniker belastar ansvar ”901222 Tolk allmäntandvård” och besök hos privata belastar ”901223 Tolk privata tandläkare”. En privat tandläkare uppger antingen vår fakturaadress när de beställer tolk eller vidarebefordrar fakturan till oss. Attestmässigt går den en vända på Folktandvårdens ekonomiavdelning, där en ekonomiassistent prestationsattesterar och Åsa Timarsson beslutattesterar.

” Fakturan kan skickas till:
Fakturaenheten, Regionens Hus,
Box 1024,
551 11  JÖNKÖPING

Med vänliga hälsningar
Sven Bågesund, för styrelsen Privattandläkarna lokalavdelningen i Jönköpings län