Kallelse till lokalavdelningsårsmöte

Välkommen till lokalavdelningsårsmöte 2017, som kommer att hållas på Varbergs stadshotell
fredagen den 21 april.
För mer info, se bifogade dokument:
Dagordning
Inbjudan (inkl anmälan)

Varmt välkommen!
Styrelsen för lokalavdelningen Halland
Sven Liljhagen, Elisabeth Block Störner, Karin Hjalmarsson, Olov Nyström, Niclas Bjerke