Information om ändrat regelsystem

Sedan 170101 föreligger ändrat regelsystem för ATB, STB, Barn och ungdomstandvård , N-, F-, S-tandvård enligt nedan markerat med rött.   – Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 22 år. – ATB, Allmänt tandvårdsbidrag, utgår till alla vuxna den första juli varje år. Bidragets storlek beror på ålder

  •   150 kr per år till personer 30-64 år.
  •   300 kr per år till personer 22-29 år och från 65 år.

– STB kan användas till åtgärderna 101, 103, 111, 112, 113, 114, 161, 162, 201, 204, 205, 206, 311, 312, 313, 314, 321, 341, 342, 343. – Barn- och ungdomstandvård – Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 21 år. – Nödvändig tandvård (N-tandvård), Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård), Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). För dessa kategorier sker all tandbehandling till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Avgiftsfri tandvård dock från 85-årsdagen.

För att underlätta för vårdgivare i dialog med patient att förklara de olika systemen utarbetade Christer Laurizohn,  (Bedömningstandläkare, Utvecklings- och implementeringsavdelningen Regionkontoret Halmstad) för Region Halland 2013 en vårdgivarfolder och en patientfolder. Uppdaterad vårdgivarfolder tillsammans med patientfolder läggs upp på Region Hallands extranät under  – Vård och hälsa – Tandvård – Information tandvårdsstöd. Se länkar nedan för inloggning  samt till foldrarna.
Vårdgivarfolder
Patientfolder
Inloggningsinformation Region Hallands extranät

Med vänliga hälsningar
Sven Liljhagen Privattandläkarna, lokalavdelning Halland