Information angående riskpott 2

Lokalavdelning Halland har genom åren haft förmånen att förvalta kanske en av landets bästa Riskpotter den vi kallar Riskpott 2.
En del lokalföreningar har inte denna riskpott alls.

Vad vi har märkt i år är en smått skenande kostnad dvs uttag ur potten. Tydligt är också att ett mindre antal kliniker rejält ökat sitt uttag.
Det finns ingen åtgärdsstatistik vi kan se på men en del av ökningen beror på att åldern för BoU har höjts.
För att kunna fortsätta hålla en väl fungerande riskpott vore vi tacksamma om ni kunde förmedla åtgärdsstatistik för år 2017.

Riskpott 1& 2 – idag
1. Alla som har barn-och ungdomar (BoU) måste vara anslutna till Riskpott 1.
– karensen är 3.900 kr och avsättningen från BoU-pengen är 4%.
– Regionfullmäktige tar beslut om karens- och ersättningsnivåerna
2. Riskpott 2 är en frivillig pott som man har rätt att ansluta sig till om man är medlem i lokalavdelning Halland.
– avsättningen är 4% från gällande BoU-peng utöver den obligatoriska avsättningen som alla har till Riskpott 1.
– karensen är 2.400kr förutom för några åtgärder tex ortodnti där ersättningen betalas ut direkt.
– Styrelsen för lokalavdelning Halland beslutar om karens- och ersättningsnivåerna i samråd med Gunnel Håkansson, Regionkontoret.

Viktiga förändringar Riskpott 2 inför 2018
Regionfullmäktige har tagit beslut om att öka karensbeloppet för Riskpott 1 till 5.000kr.
Detta tillsammans med nuvarande underskott gör att vi inte kan ligga kvar på 2017 års karensbelopp för 2018.

Styrelsen för Lokalavdelning Halland har därför tagit följande beslut:
1. Karensen för Riskpott 2 tas bort och höga kostnader för “dyra” barn debiteras enligt Riskpott 1.
– höga kostnader för lagningar, vanliga extraktioner, kronor etc debiteras alltså riskpott 1

2. Alla förmåner vad gäller ortodonti tex ort.ex och apparaturer förblir orörda och kan debiteras så som idag.

3. Bettskena tas bort som förmån under utvärderingsperioden.
– Idag kan man debitera en bettskena utan att dra av för karens. Från årsskiftet kommer den att få ingå i Riskpott 1.

4. Beslutet gäller 6 månader från årsskiftet, därefter utvärderas åtgärderna och styrelsen fattar nytt beslut.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för lokalavdelning Halland

Sven Liljhagen,Elisabeth Block Störner, Olov Nyström, Karin Hjalmarsson, Charlotte Malmström