Kontakt

 

VD
Merit Lindberg
Tfn: 08-555 44 640
Mob: 072-220 87 88
fornamn.efternamn@ptl.se

Merit Lindberg företräder Privattandläkarna externt och har ett helhetsansvar för verksamheten.

lars-olsson-1

Näringspolitisk chef
Lars Olsson
Tfn: 08-555 44 603
Mob: 072-221 87 68
fornamn.efternamn@ptl.se

Lars Olsson företräder Privattandläkarna i samtal med beslutsfattare inom tandvården, stödjer medlemmar i myndighetskontakter samt ansvarar för organisationens remissvar.

ingela-andree

Medlemsservice
Ingela Andree
Tfn: 08-555 44 605
Mob: 076-185 46 07
fornamn.efternamn@ptl.se

Ingela Andrée ansvarar för vår medlemsservice och är rätt person att kontakta vid frågor om medlemskap, avgiftsnivåer eller medlemsförmåner.

magnus-jansson

Ekonomi- och kontorschef
Magnus Jansson
Tfn: 08-555 44 625
Mob: 076-185 82 76
fornamn.efternamn@ptl.se

Magnus Jansson ansvarar för organisationens alla ekonomiska frågor, gör bokslut, budget, rapporter och prognoser.

gina-turevi

Ansvarig Förtroendenämnden
Gina Turevi
Tfn: 08-555 44 604
Mob: 076-185 31 66
fornamn.efternamn@ptl.se

Gina Turevi är jurist och ansvarar för Privattandläkarnas förtroendenämndsverksamhet.

 

 

 

 

 

Kommunikatör
Katja Skarped
Tfn: 08-555 44 610
Mob: 070-382 71 74
fornamn.efternamn@ptl.se

Katja Skarped ansvarar för Privattandläkarnas interna och externa kommunikation.

maria-biazzi

Ekonomi
Maria Biazzi
Tfn: 08-555 44 660
Mob: 076-186 34 55
fornamn.efternamn@ptl.se

Maria Biazzi arbetar med redovisningen och ansvarar för den löpande bokföringen samt lönehantering, arvodering och medlemsfakturering.

ann-catrin-almespang

Förtroendenämnden
Ansvarig för studentnätverket

Ann-Catrin Almespång
Tfn: 08-555 44 635
Mob: 076-186 15 21
fornamn.efternamn@ptl.se

Ann-Catrin Almespång ansvarar för ärendehanteringen i förtroendenämnderna och är kontaktperson angående ärenden i nämnderna samt kontaktperson för studenterna.

johan-bergby-2

Affärsjurist
Johan Bergby
Tfn: 08-555 44 644
Mob: 076-185 72 67
fornamn.efternamn@ptl.se

Johan Bergby är affärsjurist och arbetar med juridisk rådgivning till Privattandläkarnas medlemmar. 

jacob-rennerfelt-2

Verksamhetsanalytiker/pressjour
Jacob Rennerfelt
Tfn: 08-555 44 666
Mobil: 073-537 19 36
fornamn.efternamn@ptl.se

Jacob ansvarar för Privattandläkarnas omvärldsanalys samt politisk påverkansarbete och är lokalavdelningarnas kontaktperson.

 

 

 

 

 

Privattandvårdsupplysningen (PTU)
Maryam Nassiri
Tfn: 08-555 44 655

Privattandvårdsupplysningen (PTU) är en rådgivningstjänst för allmänheten. PTU är även första instansen i förtroendenämndsverksamheten, som löser tvister mellan tandläkare och patient. Maryam är utbildad tandsköterska.

OT

Odontologiskt Sakkunnig

Olof Thörne är odontologiskt sakkunnig med mångårig erfarenhet som tandvårds-företagare. Parallellt med den egna verksamheten har Olof Thörne varit aktiv som lärare på tandläkarhögskolan i Stockholm fram till 1996 samt som utbildare av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets regelverk för tandvårdsstödet. Olof Thörne är även verksam i Privattandläkarnas lokalavdelning Stockholm.

EP

Fråga Tandläkaren

Elisabeth Philip är sedan många år tillbaka ansvarig för vår fråge-tjänst till allmänheten ”Fråga Tandläkaren” och har även ett engagemang inom förtroende-nämndsverksamheten. Elisabeth Philip är tandvårdsföretagare med gedigen erfarenhet i odontologiska frågor.

Kansli

Privattandläkarna
Hantverkargatan 78
112 38 Stockholm
Karta →

Telefon: 08-555 44 600
Epost: info@ptl.se (om du vill skicka epost till någon på kansliet är e-mail adressen enligt mallen:  fornamn.efternamn@ptl.se)

Privattandvårdsupplysningen

Telefon: 08-555 44 655

Ordinarie öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag kl. 08.00-16.30.
(Lunchstängt 11.30-12.15)

Öppettider jul och nyår:
Under perioden 21 december 2017 – 7 januari 2018 har Privattandvårdsupplysningen stängt. Vi öppnar åter den 8 januari 2018.