Nytt i Tandvården

7 december, 2016

Regeringen har gett TLV i uppdrag att etablera en jämförelsetjänst för tandvården

En viktig del i 2008-års tandvårdsreform var att öka allmänhetens möjlighet att jämföra vårdgivarnas priser. Syftet var att stärka patientens ställning och därmed också stärka konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Tidigare har såväl Försäkringskassan som Inera/1177 ansvarat för prisjämförelsetjänster. Båda dessa har misslyckats och fått läggas ner, till stor del beroende på...

Läs vidare →
6 december, 2016

Pressmeddelande – Äldretandvården granskas i en ny rapport från Privattandläkarna

Ny rapport: fem reformer för en bättre äldretandvård. Äldretandvården granskas i en ny rapport från Privattandläkarna.  – I takt med att den åldrande befolkningen ökar blir äldres tandhälsa en allt större utmaning för tandvården. Vi har därför granskat den uppsökande tandvården i en rapport och tagit fram fem förslag som...

Läs vidare →
8 november, 2016

Förslag om vinstbegränsning berör inte tandvården

2016-11-08 presenterade regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu sitt betänkande ”Ordning och reda i välfärden”.  Betänkandet är ett delbetänkande och utredningen ska lämna ett slutbetänkande senast den 2 maj 2017. Utredningen avser sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Det innebär att utredningens förslag inte berör tandvården....

Läs vidare →
7 november, 2016

Utredningen föreslår stora försämringar gällande 3:12-reglerna

Utredningen gällande översyn av 3:12 reglerna har nu lagt fram sina förslag som innebär kraftiga regelskärpningar och sammantaget skattehöjningar för småföretagen på närmare 5 miljarder kronor. Bland annat föreslås att skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppen höjs från 20 procent till 25 procent, förenklingsregeln sänks kraftigt, nivåerna i de...

Läs vidare →
6 oktober, 2016

Pressmeddelande – Privattandläkarna välkomnar Försäkringskassans ökade kontroll av överutnyttjande av tandvårdsstödet

Pressmeddelande 2016-10-06 Privattandläkarna har under flera år verkat för att Försäkringskassan ska öka kontrollen av vårdgivare som medvetet tros överutnyttja tandvårdsstödet. Andelen felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet är låg. En tydlig majoritet av alla granskade vårdgivare får inte något återkrav. Privattandläkarna välkomnar därför att Försäkringskassan ändrar kontrollarbetet, från att i dag...

Läs vidare →
4 oktober, 2016

Pressmeddelande – Bra att äldres tandvårdsvårdsbehov uppmärksammas

– Det är bra att regeringen uppmärksammar äldres tandvårdsbehov. För även om äldretandvården överlag fungerar bra finns det brister som måste åtgärdas. Med en åldrande befolkning står äldretandvården inför stora utmaningar och under hösten kommer Privattandläkarna att presentera en rapport om äldres tandhälsa och förutsättningarna att bedriva tandvård, säger Merit...

Läs vidare →
20 september, 2016

Regeringen föreslår höjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården

I regeringens budgetproposition som presenterades idag föreslår regeringen att åldern för den avgiftsfria barn och ungdomstandvården höjs i tre steg: till 21 år från och med 1 januari 2017, till 22 år från och med 1 januari 2018, och till 23 år från och med 1 januari 2019. Höjningen sker...

Läs vidare →