Nytt i Tandvården

23 mars, 2017

Förslag på förändrade 3:12-regler

Som Privattandläkarna tidigare informerat om har regeringen nu lämnat ett förslag, som ska betraktas som ett utkast till lagrådsremiss, om förändringar i 3:12-regelverket. Förslaget avviker på vissa punkter från betänkandet ”En översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” men innehållet i promemorian innebär ökade skatter för fåmansföretag med cirka 3...

Läs vidare →
22 mars, 2017

Regeringen backar delvis om 3:12 reglerna

Magdalena Andersson och Per Bolund går idag ut på Dagens Industris debattsida och ger besked om att regeringen delvis backar från förslagen om förändringar i 3:12 reglerna. Enligt artikeln kommer den så kallade förenklingsregeln bli oförändrad och man ändrar beräkningen av det lönebaserade utrymmet för att ta större hänsyn till de...

Läs vidare →
14 mars, 2017

Riksrevisionens granskning av tandvården klar i augusti

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet. Granskningen ska undersöka om det finns ett överutnyttjande i tandvårdsstödet, och i så fall hur stort det är. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i augusti 2017. Info från Riksrevisonen

Läs vidare →
8 mars, 2017

Partipolitisk diskussion om tandvården

2018 års val börjar närma sig och därmed ökar den partipolitiska diskussionen om tandvård. Till Socialdemokraternas kongress har ett flertal medlemmar motionerat om att tandvården borde ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd för hälso- och sjukvården. Socialdemokraten Henrik Fritzon, regionstyrelseledamot i Skåne, har även haft en debattartikel i Dagens Nyheter i samma...

Läs vidare →
7 mars, 2017

Förtroendet för privat tandvård i topp

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Sett över tid har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu. – Det är naturligtvis oerhört glädjande, men framförallt är det ett bevis på att våra medlemsföretag utför ett bra arbete. De privata tandvårdsföretagen...

Läs vidare →
2 mars, 2017

Fortsatt brist på tandläkare

Socialstyrelsen har genomfört en enkät angående tillgången på tandläkare. I enkäten bedömde 84 procent av landsting och regioner att efterfrågan på tandläkare överstiger tillgången, i synnerhet för erfarna tandläkare och specialisttandläkare. Tre landsting och regioner rapporterade att det råder balans. Bristen är fortsatt ojämnt fördelad och det är svårt att...

Läs vidare →
24 februari, 2017

Förslag om ny utredning rörande tandvårdsstödet

I lagrådsremissen som presenterades i dag aviserar regeringen att de kommer att tillsätta en ny utredning, som bland annat ska analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård. Frågan om tandvård...

Läs vidare →
24 februari, 2017

Lagrådsremiss om tandvårdsstödet

Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet. Propositionen heter Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning. I den föreslås ändringar i lagen (2008:145) om det statliga tandvårdsstödet som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina...

Läs vidare →
16 februari, 2017

Varning för Bolagsupplysningen!

Det varningslistade företaget Bolagsupplysningen är åter igång med omfattande utskick till svenska bolag. Dessa är utformade på ett sätt så att det framstår som att mottagaren ska inge en rättelseblankett till en myndighet. I själva verket är det ett erbjudande om att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats. Skriv inte...

Läs vidare →