Nyheter

14 mars, 2016

Folktandvården tjänar pengar på friska tänder

Avtal lockar yngre Folktandvården tjänar stora pengar på att teckna avtal med patienter som inte har så stora tandvårdsbehov. Det anser Lars Olsson, privattandläkarnas näringspolitiska chef. – Nej, det primära är att patienterna ska få bättre munhälsa, försvarar Folktandvårdens vd Peter Vrager. -… Ja, det är det intryck vi har...

Läs vidare →
10 mars, 2016

TLV föreslår utvidgat tandvårdsstöd

TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.Under drygt ett år har TLV tillsammans med en arbetsgrupp med käkkirurger, parodontologer och protetiker sett över områdena för benaugmentation (benpåbyggnad), protetiska konstruktioner och...

Läs vidare →
8 mars, 2016

Socialstyrelsens bedömning av tillgången på tandvårdspersonal

Tillgången på tandläkare och specialiserade tandläkare per 100 000 invånare har i stort sett varit oförändrad sedan början av 2000-talet, medan antalet tandhygienister per 100 000 invånare har ökat kraftigt. Tandvårdens personalsammansättning har förändrats påtagligt mellan 1995 och 2013. Sedan 1995 har antalet sysselsatta tandhygienister per sysselsatt tandläkare nästan fördubblats,...

Läs vidare →
26 februari, 2016

Pressmeddelande: Tandvården är redo men regeringen avvaktar

Trots att en enig tandvård påtalat det stora behovet av förändringar i regelverket så att även asylsökande får rätt att välja tandläkare avvaktar regeringen med beslut. Detta är oacceptabelt. Flera gånger i veckan kontaktas Privattandläkarna av medlemmar som tvingats neka vård till asylsökande och hänvisa dem till folktandvården. På flera...

Läs vidare →
22 februari, 2016

Komplettering av handboken ”Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården och tandvården?”

För att underlätta ett utvecklingsarbete får Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och komplettera handboken ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?” med särskilt beaktande av verksamheter inom hälso- och sjukvården som berörs av den pågående flyktingsituationen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november.

Läs vidare →
16 februari, 2016

TLV om tillgång till prisjämförelsetjänst för tandvård

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har haft ett uppdrag att säkerställa tillgången till en prisjämförelsetjänst för tandvård. TLV ska säkerställa en konkurrensneutral och icke-diskriminerande webbaserad prisjämförelsetjänst som ökar möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivån för olika ersättningsbaserade åtgärder. TLV redovisade sitt uppdrag den 15 februari. Länk till slutrapporten

Läs vidare →
11 februari, 2016

Inera avvecklar prisjämförelsetjänsten inom tandvården

Inera har beslutat att om omedelbar avveckling av jämförelsetjänsten för tandvård. År 2015 fick TLV ett uppdrag att säkerställa tillgången till en prisjämförelsetjänst inom tandvården. Syftet var att förbättra tandvårspatientens tillgång till priser för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden. TLV har gjort bedömningen att tjänsten enligt Lag...

Läs vidare →
29 januari, 2016

Utvärdering av landstingsfinansierad tandvård till vissa grupper

Socialstyrelsen har fått in uppdrag att göra en utvärdering av de tandvårdsstöd som utbetalas av landstinget och riktar sig till oralkiruguska åtgärder, tandvård som led i sjukdomsbehandling, tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, tandvård för extremt tandvårdsrädda personer, utbyte av tandfyllningar, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för...

Läs vidare →
15 januari, 2016

Privattandläkarnas arbete leder till politiskt agerande

Privattandläkarna har under en längre tid agerat för att asylsökande ska kunna välja en privat tandläkare om de har behov av akut tandvård. Bland annat hade vi en debattartikel på alltinget.se den 18 december. Privattandläkarnas agerande har lett till att frågan uppmärksammats i massmedia bland annat har både Sveriges television...

Läs vidare →
15 januari, 2016

Nya referenspriser från TLV

Den 15 januari börjar TLV:s uppdaterade föreskrift (TLVFS 2015:1) om statligt tandvårdsstöd att gälla. Den innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet samt nya referenspriser. TLV:s information om förändringarna TLV:s handbok

Läs vidare →