Sörmland

19 april, 2017

Kallelse till lokalavdelningsårsmöte Sörmland

Välkomna på årsmöte onsdagen den 17/5 kl 18.00 på Plevnagården i Malmköping. Kvällen inleds med årsmöte och diskussion kring lokalavdelningens fortsatta verksamhet. Kvällen avslutas sedan med en gemensam middag. § 1 Mötets öppnande § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet § 3 Val av protokolljusterare § 4 Godkännande...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Södermanland

Kansliet har fått information om förändringar i Sörmland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtal med de enskilda vårdgivarna kommer att tecknas under året. Listningen av patienter födda 1996 berörs inte av förändringen eftersom Sörmland...

Läs vidare →
24 oktober, 2016

Kallelse till höstmöte Sörmlands lokalavdelning

Välkomna till lokalt höstmöte tisdagen den 22/11-16, kl 18.00 på Plevnagården i Malmköping. Kvällen inleds med möte och därefter äter vi en gemensam middag. Dagordning § 1 Mötets öppnande § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet § 3 Val av protokolljusterare § 4 Godkännande av dagordning § 5...

Läs vidare →
20 april, 2016

Kallelse till Årsmöte

Välkomna på årsmöte tisdagen den 24/5 kl 18.00 på Gripsholms Värdshus. Kvällen inleds med årsmöte och sedan får vi besök av Lars Olsson från Privattandläkarna som informerar oss om senaste nytt. Kvällen avslutas sedan med en gemensam middag. 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande o sekreterare för mötet 3...

Läs vidare →
22 juni, 2015

Mötesanteckningar från Lokalavdelningskonferensen

Den 22 maj 2015 genomfördes en lokalavdelningskonferens i Stockholm med medlemmar från norr till söder. Syftet med konferensen var att lära av varandra, utbyta erfarenheter och utveckla den lokala verksamheten. Deltagarna delades in i mindre grupper och varje grupp tilldelades ett frågeformulär med ämnen inom bland annat barn- och ungdomstandvård,...

Läs vidare →
23 april, 2015

Kallelse årsmöte Sörmland

Välkomna på årsmöte tisdagen den 26/5 kl 18.00 på Plevnagården i Malmköping. Kvällen inleds med möte och sedan äter vi en gemensam middag. Dagordning: § 1 Mötets öppnande § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet § 3 Val av protokolljusterare § 4 Godkännande av dagordning § 5 Fråga...

Läs vidare →