Lokalavdelning

23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Örebro

Kansliet har fått information om förändringar i Örebro med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att de individuella avtal som regionen har gällande den fria tandvården för barn och unga gäller samtliga åldersgrupper som ingår i den....

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Västmanland

Kansliet har fått information om förändringar i Västmanland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtalen kommer att kompletteras. Patienter födda 1996 måste lista om sig hos vårdgivaren. Såväl vårdgivare som patienter ska ha fått information...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Södermanland

Kansliet har fått information om förändringar i Sörmland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtal med de enskilda vårdgivarna kommer att tecknas under året. Listningen av patienter födda 1996 berörs inte av förändringen eftersom Sörmland...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Stockholm

Kansliet har fått information om förändringar i Stockholm med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att ett uppdaterat förfrågningsunderlag fastställts och skickats ut till alla vårdgivare.  För patienter födda 1996 krävs det att vårdgivaren aktivt listar patienten...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Norrbotten

Kansliet har fått information om förändringar i Norrbotten med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att vårdvalet ändras till att gälla åldersgruppen 3-21 år från och med 2017. För de privata vårdgivarna innebär förändringen att det som...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Kronoberg

Kansliet har fått information om förändringar i Kronoberg med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtalen kommer att revideras till att gälla till och med 21 år. För listning av patienter födda 1996 gäller att de...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Kalmar

Kansliet har fått information om förändringar i Kalmar med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att ett tilläggsavtal kommer att skickas ut. Patienter födda 1996 listades vid årsskiftet på den folktandvårdsklinik som de hör hemma på utefter...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Uppsala

Kansliet har fått information om förändringar i Uppsala med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att det gjorts ett tillägg i avtalet med lokalavdelningen. Patienter födda 1996 måste listas manuellt av vårdgivaren. För mer information kontakta Region...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Halland

Kansliet har fått information om förändringar i Halland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtalen kommer att revideras till att gälla till och med 21 år. För listning av patienter födda 1996 gäller att de...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Gotland

Kansliet har fått information om förändringar på Gotland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att nya avtal skrivs för 2017. För patienter födda 1996 som tidigare varit listade hos privattandläkare krävs ingen ny listning. För patienter...

Läs vidare →