Lokalavdelning

10 juni, 2017

Regler för jourverksamhet 2017

PRIVATTANDLÄKARJOUREN I UPPSALA   14/1 2017  Nedtecknat av Lars Eriksson Tillgänglighet Jouren har telefontid helgfri måndag-fredag 8.00-17.00 , övriga dagar 9,00-12,00. Telefonnummer : 070-2331931. Telefontid är alltså inte detsamma som öppettid. Det kan vara lämpligt att svara en lördag/söndag kl 9-12 och sedan boka in patienter efter kl 12. När patienten...

Läs vidare →
10 juni, 2017

Ansvarsuppgifter inom styrelsen

ANSVARSUPPGIFTER FÖR STYRELSEN I SVERIGES PRIVATTANDLÄKARFÖRENINGS LOKALAVDELNING I UPPSALA Nedtecknade i Sigtuna 2010-03-12   Ordförande: Ordförandeuppgifter Sammankallande Informationsansvarig Kontakter externt Samrådsmötesansvarig Kontakt med LFN ( Lokala Förtroendenämnden) Förvaring av protokoll o avtal Vice ordförande: Ställföreträdande ordförande Vice ekonomiansvarig Marknadsföringsansvarig inkl telefonkatalog Stöd till ordförande vid externa kontakter Deltaga i samrådsmöte...

Läs vidare →
10 juni, 2017

Styrelsemöte 20170608

  Styrelsemöte 20170608 Tid: kl 18.00 Sveriges Privattandläkarförening Lokalavdelning i Uppsala. Närvarande: Göran Lilienberg, Ulrika Ek, Kjell Kullander, Bengt Engström, , Annika Karlsson, Lia Wahlgren   Göran öppnade mötet . Han hälsade Lia Wahlgren, ny ledamot i styrelsen, välkommen till styrelsen. Hon meddelade dock att hon inte kan fortsätta i...

Läs vidare →
10 juni, 2017

Lokalavdelningsmöte 20170503

16 medlemmar var närvarande   Ordförande Göran Lilienberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Göran Lilienberg o Kjell Kullander väljs som mötets ordförande resp sekreterare. Till justeringsmän väljs Ingrid Nilsson och Ulrika Ek Presentation av nya medlemmar . Göran läste upp de nya medlemmar som tillkommit sedan förra årsmötet: Lia...

Läs vidare →
29 maj, 2017

Inbjudan till paradontologiavdelningen Uppsala

Folktandvården bjuder in till en presentation av paradontologiavdelningen på specialistkliniken Kaniken tisdagen den 19/9-2017. kl 17-19. Se bifogad inbjudan Med vänliga hälsningar Göran Lilienberg ordförande lokalavdelning Uppsala

Läs vidare →
29 maj, 2017

Inbjudan till lokalavdelningsårsmöte

Välkommen till sommarmöte den 20/6-2017 Tullkammarens festvåning, Sjötullsgatan 2 i Västerås Kl 19.00 och framåt. Årsmöte Privattandläkarna Västmanland och middag. Anmälan till patrik.andren@tandlakarnaandren.se senast 15/6 Med vänliga hälsningar Patrik Andrén Ordförande lokalavdelning Västmanland

Läs vidare →
11 maj, 2017

Förändringar i regelverket för barn-och ungdomstandvård

Region Kronoberg har i sin Uppdragsbeskrivning för barn- och ungdomstandvården infört förändringar i regelverket rörande remisser för avlägsnande av visdomständer. Lokalavdelningens styrelse har därför tagit fram reviderade riktlinjer för uttag ur Privattandläkarnas riskpott, Se punkt 7 i bifogat PM Med vänliga hälsningar Styrelsen för lokalavdelning Kronoberg

Läs vidare →