Lokalavdelning

22 september, 2017

Lokalavdelningsmöte tisdagen den 10 oktober

Kl. 18.00 Hotell Clarion Örebro, Kungsgatan 14 Vi bjuder på smörgås och kaffe/te, kaka. Anmälan till erik.dentist@gmail.com §1. Mötets öppnande §2. Val av justeringspersoner §3. Kallelsens godkännande §4. Godkännande av dagordningen §5. Föregående mötesprotokoll §6. Hur bör man hantera gemensam jour, diskussion och beslut se bilaga §7. Myndigheters nya förändrade...

Läs vidare →
20 september, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Stockholm

Privattandläkarna i Stockholms lokalavdelning bjuder in till lokalt höstmöte tisdag 24 oktober 2017. Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Klockan: 18:00 Anmälan: sker till info@ptl.se senast den 18 oktober Program: • 18.oo Buffé • 19.oo Plandent Informerar • 19.30 Höstmöte Dagordning § 1 Mötets öppnande § 2 Val av ordförande...

Läs vidare →
14 september, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Uppsala

Lokalavdelningen i Uppsala hälsar dig välkommen till höstmöte. Datum: Torsdagen den 12 oktober 2017 Klockan: 17:30 Plats: Radisson Blu (öster om centralstationen) Anmälan till ulrika64.ek@telia.com senast den 5 oktober OBS! Glöm inte ange om du vill ha mat. Program 17:30-18:30 Gemensam måltid 18:30- 19:10 Gällande ersättningssystem inom Region Uppsala och...

Läs vidare →
6 september, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Jönköping

Varmt välkomna till årets höstmöte för lokalavdelning Jönköping. Datum: 12 oktober 2017 Plats: Hooks Herrgård Tid: Vi börjar med att bjuda på mat kl. 18.00 När vi har ätit färdigt har vi först ett kort medlemsmöte (se bilaga). Ta gärna med synpunkter på hygienistutbildningen och klinikpraktik till mötet. Sedan lyssnar vi...

Läs vidare →
27 augusti, 2017

styrelsens ansvarsfördelning, reviderad 170824

ANSVARSUPPGIFTER FÖR STYRELSEN I SVERIGES PRIVATTANDLÄKARFÖRENINGS LOKALAVDELNING I UPPSALA Nedtecknade Uppsala 24 aug 2017   Ordförande: Ordförandeuppgifter Sammankallande, skriva inbjudan till möten Informationsansvarig Kontakter externt Samrådsmötesansvarig Förvaring av avtal och andra externa kontaker via mail Kontaktperson för nya medlemmar Planering av dagordning till möten Kontaktperson med jouransvariga, fn Lasse Eriksson...

Läs vidare →
27 augusti, 2017

styrelseprotokoll 20170824

    Sveriges Privattandläkarförening Lokalavdelning i Uppsala Styrelsemöte 20170824 Tid: kl 18.00    Kjells praktik Sveriges Privattandläkarförening Lokalavdelning i Uppsala. Närvarande: Göran Lilienberg, Ulrika Ek, Kjell Kullander, Annika Karlsson, Bengt Engström   Göran öppnade mötet Föregående styrelseprotokoll från 8/ 6 lästes upp av Kjell . Ansvarsfördelning inom styrelsen. Vi gick igenom...

Läs vidare →
24 augusti, 2017

Inbjudan till kvalitetsdialog

På uppdrag av Privattandläkarnas lokala styrelse i VGR vidarebefordrar Privattandläkarna en inbjudan från Odontologiska sektorsrådet om kvalitetsdialog. Prata om kvalitet i tandvården med andra tandläkare från Västra Götaland. Boka in höstens kvalitetsdialog redan nu se bifogad inbjudan. Med vänliga hälsningar Styrelsen för Privattandläkarnas lokalavdelning VGR

Läs vidare →
27 juni, 2017

Information om Riskfond 2

Denna informationen riktar sig till vårdgivare  som har anslutit sig till riskfond 2. Region Halland  har vid delårsbokslutet sett att riskfond 2 har gått med ett underskott på 366 000 kronor till sista maj 2017. 456 000 kronor  är fonderade sedan  2016 men detta kapital kommer inte att räcka om uttaget fortsätter att öka...

Läs vidare →
10 juni, 2017

Jourlista 2017

Period : 2016-12-26 – 2017-12-17 uppdaterad 2017-05-10 akuttelefon vardag / helg 070-233 1931 år vecka datum   namn telefon     018- uppsalatandjour @ gmail.com 2017 15 10-16/4 Jan Örte påsk 2017 16 17-23/4 Nabil Alsyndgari 253600 2017 17 24-30/4 Rusalin Bajka 105050 2017 18 1-7/5 Robert Bergdahl 141320 2017...

Läs vidare →
10 juni, 2017

Organisation av jouren / Lasse Eriksson

Jourverksamheten inom Uppsala läns privattandläkarförening Senaste ändringar i rött   Fördelning Jouren fördelas normalt veckovis (måndag – söndag) till alla som vill delta i jourverksamheten överhuvudtaget. I dagsläget (2017-01-14) 31 kollegor. Enligt beslut på privattandläkarnas i Uppsala föreningsmöte 2014-04-10 krävs medlemskap i föreningen för att deltaga i jourverksamheten.   Undantag...

Läs vidare →