Lokalavdelning

26 oktober, 2017

Debattartikel i VLT

En debattartikel om barn- och ungdomstandvården var införd i VLT den 14 oktober. Privattandläkarna: Systemfel i tandvården Med vänliga hälsningar Privattandläkarna

Läs vidare →
24 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Västmanland

Välkomna till höstmötet 2017. Plats: Bishops Arms, klubbrummet, Stora torget 2, Västerås Datum och tid:  22 november 2017, kl. 18.00 – 21.00. Dagordning: §1 Mötets öppnande §2 Val av ordförande och sekreterare för mötet §3 Val av protokolljusterare §4 Godkännande av dagordning §5 Fråga om kallelse utgått stadgeenligt §6 Eventuellt...

Läs vidare →
20 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Kronoberg

Kallelse till höstmöte torsdagen den 9/11 2017 kl. 18.00 Hotell PM o Vänner, Västergatan 10 Växjö. Mötet börjar kl. 18.10 Dagordning § 1 Mötet öppnas § 2 Val av mötesordförande § 3 Val av mötessekreterare § 4 Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst § 5 Fastställande av dagordning § 6...

Läs vidare →
5 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Västra Götaland

Plats:  Scandic Swania, Storg 47-49 Trollhättan Tid: 8 november 2017, kl 18.00 – 21.00. 18.00 – Enklare buffé 19.00 – Mötet öppnar Dagordning: §1 Mötets öppnande §2 Val av ordförande för mötet, sekreterare och justeringsperson §3 Godkännande av dagordning §4 Kallelse utgått stadgeenligt §5 Föregående mötesprotokoll §6 Lokal aktivitetsplan 2018 §7 Info från styrelsen §8 Övriga...

Läs vidare →
3 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Halland

Varmt välkommen till höstmöte med Privattandläkarna Halland. Datum: 7 november 2017 Plats: Varberg Stadshotell Tid: Kvällen startar 17:30 med lättare måltid och avslutas senast 21.00. Anmälan: till elisabeth.block.storner@ptj.se Se bifogad inbjudan Varmt välkomna! Styrelsen lokalavdelning Halland Sven Liljhagen, Elisabeth Block Störner, Karin Hjalmarsson, Olov Nyström, Charlotte Malmström

Läs vidare →
27 september, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Örebro

Torsdagen den 2 november 2017 Plats:Hotell Clarion Örebro, Kungsgatan 14 Tid: Kl. 18.00 Dagordning §1. Mötets öppnande §2. Val av justeringspersoner §3. Kallelsens godkännande §4. Godkännande av dagordningen §5. Föregående mötesprotokoll §6. Lokal aktivitetsplan för 2018 §7. Företrädare från Privattandläkarnas kansli informerar om nya förändrade krav och om nya rutiner....

Läs vidare →
27 september, 2017

Inbjudan till PT-halvdag med föreläsning

PT-halvdag torsdagen den 23 november 2017 med föreläsning och middag på Sunnersta Herrgård. Program: ·    14:15-14:45  Kaffe och ankomst ·    14:45-15:00  Introduktion ·    15:00-17:00  Föreläsning med Kenth Åkerman ·    17:00-18:00  Reflektion, diskussion, mingel ·    18:00               Middag med information från styrelsen ·    21:00  ...

Läs vidare →
22 september, 2017

Save the date för lokalt höstmöte VGR

Lokalavdelning Västra Götaland planerar att ha lokalt höstmöte onsdagen den 8 november 2017. Tid: kl. 18.00 Plats: Scandic Swania, Storgatan 47-49 Trollhättan Lars Olsson och Jacob Rennerfelt från Privattandläkarnas kansli kommer och informerar. Separat kallelse skickas senare. Med vänliga hälsningar Henrik Jonéus Ordförande lokalavdelning VGR

Läs vidare →
22 september, 2017

Save the date höstmöte Kronoberg

Lokalavdelning Kronoberg planerar att ha lokalt höstmöte Torsdagen den 9/11-2017. Tid: 18.00 Plats: PM och Vänner, Västergatan 10 Föreningen bjuder på mat och dryck. Separat kallelse kommer inom kort. Med vänliga hälsningar Styrelsen Lokalavdelning Kronoberg

Läs vidare →