Örebro

27 september, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Örebro

Torsdagen den 2 november 2017 Plats:Hotell Clarion Örebro, Kungsgatan 14 Tid: Kl. 18.00 Dagordning §1. Mötets öppnande §2. Val av justeringspersoner §3. Kallelsens godkännande §4. Godkännande av dagordningen §5. Föregående mötesprotokoll §6. Lokal aktivitetsplan för 2018 §7. Företrädare från Privattandläkarnas kansli informerar om nya förändrade krav och om nya rutiner....

Läs vidare →
22 september, 2017

Lokalavdelningsmöte tisdagen den 10 oktober

Kl. 18.00 Hotell Clarion Örebro, Kungsgatan 14 Vi bjuder på smörgås och kaffe/te, kaka. Anmälan till erik.dentist@gmail.com §1. Mötets öppnande §2. Val av justeringspersoner §3. Kallelsens godkännande §4. Godkännande av dagordningen §5. Föregående mötesprotokoll §6. Hur bör man hantera gemensam jour, diskussion och beslut se bilaga §7. Myndigheters nya förändrade...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Örebro

Kansliet har fått information om förändringar i Örebro med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att de individuella avtal som regionen har gällande den fria tandvården för barn och unga gäller samtliga åldersgrupper som ingår i den....

Läs vidare →
23 januari, 2017

Inbjudan till lokalavdelningsårsmöte Örebro

Välkommen tisdagen den 31 januari 2017, kl. 18.00, Hotell Clarion, Kungsgatan 14, Örebro. Dagordning §1. Mötets öppnande §2. Val av justeringspersoner §3. Kallelsens godkännande §4. Godkännande av dagordningen §5. Föregående mötesprotokoll §6. Hur bör man hantera gemensam jour? Diskussion och beslut §7. Mötets avslutande Anmälan till erik.dentist@gmail.com Vi bjuder på sandwich...

Läs vidare →
26 september, 2016

Höstmöte Privattandläkarna Örebro 2016-10-13

Föreningsmöte torsdag den 13 oktober 2016 Hotell Behrn Stortorget 12, Örebro, klockan 18.00 Vi bjuder på sandwich samt kaffe/te och kaka. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Erik Baecklund Vice ordf. och sekr.: Anna Sunneborn Kassör: Martin Eslami Lokal revisorer: Gunnar Johansson, Michael Månsson Kursnämnd: Erik Baecklund Valnämnd: Ann-Sofi Uske, Christer Almgren §1....

Läs vidare →
22 juni, 2015

Mötesanteckningar från Lokalavdelningskonferensen

Den 22 maj 2015 genomfördes en lokalavdelningskonferens i Stockholm med medlemmar från norr till söder. Syftet med konferensen var att lära av varandra, utbyta erfarenheter och utveckla den lokala verksamheten. Deltagarna delades in i mindre grupper och varje grupp tilldelades ett frågeformulär med ämnen inom bland annat barn- och ungdomstandvård,...

Läs vidare →