Kronoberg

21 november, 2017

Riktlinjer för riskpott lokalavdelning Kronoberg

Vid vårt senaste möte 17-11-09 i Lokalavdelningen beslutades om vissa ändringar i Riskpotten för barn och Ungdomstandvården. Tandbehandling där kostnaderna för bastandvård överstiger 3 x tandvårdspengen under en behandlingsperiod om ett år ersätts ur riskpotten. Maximal ersättning från riskpotten för bastandvård är numera 10 000 kr per barn och år reducerat med...

Läs vidare →
20 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Kronoberg

Kallelse till höstmöte torsdagen den 9/11 2017 kl. 18.00 Hotell PM o Vänner, Västergatan 10 Växjö. Mötet börjar kl. 18.10 Dagordning § 1 Mötet öppnas § 2 Val av mötesordförande § 3 Val av mötessekreterare § 4 Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst § 5 Fastställande av dagordning § 6...

Läs vidare →
22 september, 2017

Save the date höstmöte Kronoberg

Lokalavdelning Kronoberg planerar att ha lokalt höstmöte Torsdagen den 9/11-2017. Tid: 18.00 Plats: PM och Vänner, Västergatan 10 Föreningen bjuder på mat och dryck. Separat kallelse kommer inom kort. Med vänliga hälsningar Styrelsen Lokalavdelning Kronoberg

Läs vidare →
11 maj, 2017

Förändringar i regelverket för barn-och ungdomstandvård

Region Kronoberg har i sin Uppdragsbeskrivning för barn- och ungdomstandvården infört förändringar i regelverket rörande remisser för avlägsnande av visdomständer. Lokalavdelningens styrelse har därför tagit fram reviderade riktlinjer för uttag ur Privattandläkarnas riskpott, Se punkt 7 i bifogat PM Med vänliga hälsningar Styrelsen för lokalavdelning Kronoberg

Läs vidare →
30 mars, 2017

Kallelse till lokalavdelningsårsmöte

Kallelse till årsmöte, torsdagen 20/4-2017, kl. 18.00 Hotell PM o Vänner, Västergatan 10, Växjö 18.15  Mötet börjar. Dagordning §1  Mötets öppnande §2  Val av mötesordförande §3  Val av mötessekreterare §4  Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst §5  Godkännande av dagordning §6  Ordförande informerar §7  Rapport från samverkansgruppen §8  Jouransvarig informerar §9 ...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Kronoberg

Kansliet har fått information om förändringar i Kronoberg med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtalen kommer att revideras till att gälla till och med 21 år. För listning av patienter födda 1996 gäller att de...

Läs vidare →
5 januari, 2017

Privata ortodontister

Här kommer en lista över privata ortodontister i våra grannlandsting. Se bifogad lista Med vänliga hälsningar Johan Dageborn Ordförande lokalavdelning Kronoberg

Läs vidare →
14 november, 2016

Nyheter från Specialisttandvården Kronoberg

På uppdrag av Johan Dageborn, ordförande i lokalavdelningen Kronoberg vidarebefordrar Privattandläkarna Specialisttandvårdens nyhetsbrev. Specialisttandvård hösten 2016 Remissmall bettfysiologi Med vänliga hälsningar Privattandläkarna

Läs vidare →