Lokalavdelning

7 december, 2017

Information från Region VGR

För kännedom vidarebefordras information från Enhet Tandvård i Västra Götalands Regionen gällande förändringar inför nya året som kan påverka medlemmar som t.ex. behandlar patient enligt N- eller F-tandvård. Se bilaga Med vänliga hälsningar Styrelsen lokalavdelning VGR

Läs vidare →
7 december, 2017

Information angående riskpott 2

Lokalavdelning Halland har genom åren haft förmånen att förvalta kanske en av landets bästa Riskpotter den vi kallar Riskpott 2. En del lokalföreningar har inte denna riskpott alls. Vad vi har märkt i år är en smått skenande kostnad dvs uttag ur potten. Tydligt är också att ett mindre antal...

Läs vidare →
29 november, 2017

Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde ikraft i september i år. Bolagsverket har fått i uppdrag att upprätta och föra register över verkliga huvudmän i Sverige. Verklig huvudman  Med verklig huvudman avses en fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan, t.ex. närstående, ytterst äger eller kontrollerar en...

Läs vidare →
29 november, 2017

Ny dataskyddsförordning (GDPR) från 25 maj 2018

Personuppgiftslagen (PUL) bygger på gemensamma EU-regler och trädde i kraft 1998. Syftet med regleringen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. EU:s nya dataskyddsförordning som tillämpas från och med den 25 maj 2018 kommer att ersätta PUL. Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection...

Läs vidare →
21 november, 2017

Riktlinjer för riskpott lokalavdelning Kronoberg

Vid vårt senaste möte 17-11-09 i Lokalavdelningen beslutades om vissa ändringar i Riskpotten för barn och Ungdomstandvården. Tandbehandling där kostnaderna för bastandvård överstiger 3 x tandvårdspengen under en behandlingsperiod om ett år ersätts ur riskpotten. Maximal ersättning från riskpotten för bastandvård är numera 10 000 kr per barn och år reducerat med...

Läs vidare →
8 november, 2017

Debattartikel i Jönköpingsposten

Debattartikel i Jönköpings-Posten En debattartikel om barn- och ungdomstandvården var införd i Jönköpings-Posten den 3 november. Det brister inom barn- och ungdomstandvården Med vänliga hälsningar Privattandläkarna

Läs vidare →
6 november, 2017

lokalavdelningsmöte 171012 ( jourmöte)

Sveriges Privattandläkarförening Datum: 20171012 Hotell Radisson Blue HÖSTMÖTE LokalavdelningUppsala Bokförs som: möte i Svensk privattandvård AB Före jourmötet var tid uppsatt för bedömningstandläkare Sten Hellström. Han förklarade de olika tandvårdsersättningssystemen som finns inom Försäkringskassan o Landstingen. Han ska skicka sitt material till Göran Lilienberg, som vidareförmedlar materialet till oss andra....

Läs vidare →
26 oktober, 2017

Ordförandebrev VGR

Hej! Jag som skriver till Dig heter Henrik Jonéus och jag är sedan i våras ordförande i Privattandläkarnas lokalavdelning i Västra Götaland. Själv är jag verksam som privattandläkare i Skövde sen 26 år tillbaka i tiden. Jag skriver för att jag är nyfiken på vad Du förväntar Dig av oss...

Läs vidare →