Avgifter

Medlemsavgifterna för 2017 fastställdes av verksamhetsplaneringsmötet den 25 november 2016.  Avgiften baseras på antal verksamma tandläkare i företaget. Avgiften är fördelad i två delar; till Sveriges Privattandläkarförening och till Svensk Privattandvård AB. I föreningen aviseras medlemsavgift och avgift för regional förtroendenämnd och i bolaget aviseras serviceavgift och tilläggstjänsten Rådgivning regelverk och juridik. Det är möjligt att välja bort Regional förtroendenämnd om ditt företag erbjuder en likvärdig funktion. Tilläggstjänsten Rådgivning regelverk och juridik är valfri.

Beloppen är per kliniskt verksam tandläkare för 2017.

Avgifter per kliniskt verksam tandläkare för ett helår är totalt:
Avgift bas och tilläggstjänster: 9 958 kr (11 035 kr inkl. moms).
Avgift bas utan tilläggstjänster: 7 364 kr (8 247 kr inkl. moms).

Ovanstående fördelas på en föreningsavgift till Sveriges Privattandläkarförening på beloppet 3 832 kr och en serviceavgift till Svensk Privattandvård AB på beloppet 3 532 kr (4 415 inkl. moms).

Serviceavgiften är avdragsgill.

Tillägg
Avgift för regional förtroendenämnd: 1 820 kr till Sveriges Privattandläkarförening.
Avgift för Tjänsten Rådgivning regelverk och juridik: 774 kr (968 kr inkl. moms) till Svensk Privattandvård AB.

Reduceringsregler
Avgifterna baseras på antalet kliniskt verksamma tandläkare hos medlemsföretag. I beräkningsgrunden för medlems- och serviceavgift finns reduceringsregler som gör att medlemsföretag med många tandläkare får en reducering av avgiften per kliniskt verksam tandläkare. Förenings- och serviceavgifterna för medlemsföretaget reduceras med 0 procent för tandläkare 1-9, 10 procent för tandläkare 10-49, 20 procent för tandläkare 50-249 och 33 procent för alla tandläkare från och med den 250:e tandläkaren hos medlemmen.

Utöver denna reducering minskas avgiften per tandläkare som arbetar 10 timmar eller mindre i veckan hos ett medlemsföretag. För dessa reduceras föreningsavgiften och regional förtroendenämnd samt serviceavgiften och tilläggstjänsten Rådgivning och regelverk med 50 procent.

Om du har frågor om medlemskapet kontakta Ingela Andrée på telefon 08-555 44 600.