Author Archives: Ingela

7 december, 2017

Information från Region VGR

För kännedom vidarebefordras information från Enhet Tandvård i Västra Götalands Regionen gällande förändringar inför nya året som kan påverka medlemmar som t.ex. behandlar patient enligt N- eller F-tandvård. Se bilaga Med vänliga hälsningar Styrelsen lokalavdelning VGR

Läs vidare →
7 december, 2017

Information angående riskpott 2

Lokalavdelning Halland har genom åren haft förmånen att förvalta kanske en av landets bästa Riskpotter den vi kallar Riskpott 2. En del lokalföreningar har inte denna riskpott alls. Vad vi har märkt i år är en smått skenande kostnad dvs uttag ur potten. Tydligt är också att ett mindre antal...

Läs vidare →
21 november, 2017

Riktlinjer för riskpott lokalavdelning Kronoberg

Vid vårt senaste möte 17-11-09 i Lokalavdelningen beslutades om vissa ändringar i Riskpotten för barn och Ungdomstandvården. Tandbehandling där kostnaderna för bastandvård överstiger 3 x tandvårdspengen under en behandlingsperiod om ett år ersätts ur riskpotten. Maximal ersättning från riskpotten för bastandvård är numera 10 000 kr per barn och år reducerat med...

Läs vidare →
8 november, 2017

Debattartikel i Jönköpingsposten

Debattartikel i Jönköpings-Posten En debattartikel om barn- och ungdomstandvården var införd i Jönköpings-Posten den 3 november. Det brister inom barn- och ungdomstandvården Med vänliga hälsningar Privattandläkarna

Läs vidare →
26 oktober, 2017

Ordförandebrev VGR

Hej! Jag som skriver till Dig heter Henrik Jonéus och jag är sedan i våras ordförande i Privattandläkarnas lokalavdelning i Västra Götaland. Själv är jag verksam som privattandläkare i Skövde sen 26 år tillbaka i tiden. Jag skriver för att jag är nyfiken på vad Du förväntar Dig av oss...

Läs vidare →
26 oktober, 2017

Debattartikel i VLT

En debattartikel om barn- och ungdomstandvården var införd i VLT den 14 oktober. Privattandläkarna: Systemfel i tandvården Med vänliga hälsningar Privattandläkarna

Läs vidare →
24 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Västmanland

Välkomna till höstmötet 2017. Plats: Bishops Arms, klubbrummet, Stora torget 2, Västerås Datum och tid:  22 november 2017, kl. 18.00 – 21.00. Dagordning: §1 Mötets öppnande §2 Val av ordförande och sekreterare för mötet §3 Val av protokolljusterare §4 Godkännande av dagordning §5 Fråga om kallelse utgått stadgeenligt §6 Eventuellt...

Läs vidare →
20 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Kronoberg

Kallelse till höstmöte torsdagen den 9/11 2017 kl. 18.00 Hotell PM o Vänner, Västergatan 10 Växjö. Mötet börjar kl. 18.10 Dagordning § 1 Mötet öppnas § 2 Val av mötesordförande § 3 Val av mötessekreterare § 4 Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst § 5 Fastställande av dagordning § 6...

Läs vidare →
5 oktober, 2017

Kallelse till höstmöte lokalavdelning Västra Götaland

Plats:  Scandic Swania, Storg 47-49 Trollhättan Tid: 8 november 2017, kl 18.00 – 21.00. 18.00 – Enklare buffé 19.00 – Mötet öppnar Dagordning: §1 Mötets öppnande §2 Val av ordförande för mötet, sekreterare och justeringsperson §3 Godkännande av dagordning §4 Kallelse utgått stadgeenligt §5 Föregående mötesprotokoll §6 Lokal aktivitetsplan 2018 §7 Info från styrelsen §8 Övriga...

Läs vidare →