Author Archives: Privattandläkarna

24 februari, 2017

Förslag om ny utredning rörande tandvårdsstödet

I lagrådsremissen som presenterades i dag aviserar regeringen att de kommer att tillsätta en ny utredning, som bland annat ska analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård. Frågan om tandvård...

Läs vidare →
24 februari, 2017

Lagrådsremiss om tandvårdsstödet

Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet. Propositionen heter Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning. I den föreslås ändringar i lagen (2008:145) om det statliga tandvårdsstödet som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Jämtland-Härjedalen

Kansliet har fått information om förändringar i Jämtland-Härjedalen med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att regionen skickat ut nya förfrågningsunderlag med ändrade åldrar. Regionen har backat tillbaka samtliga 96:or i systemet, vilket innebär att de listas...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Västernorrland

Kansliet har fått information om förändringar i Västernorrland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet ändringar och tillägg i avtalet avseende barn- och ungdomstandvård. Brev med information om detta ska ha gått ut till vårdgivare under december. För mer...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Västerbotten

Kansliet har fått information om förändringar i Västerbotten med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att en ny överenskommelse mellan landstinget och vårdgivare planeras skrivas under våren, då riktlinjerna förändras på grund av åldersreformen. Patienter födda 1996,...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Värmland

Kansliet har fått information om förändringar i Värmland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att nytt avtal tas fram från och med årsskiftet. För patienter födda 1996, som vill gå till en privat vårdgivare krävs att...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Östergötland

Kansliet har fått information om förändringar i Östergötland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att de som är födda 1996 kommer att få välja vårdgivare på nytt. De har tre månader på sig att välja vårdgivare,...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Örebro

Kansliet har fått information om förändringar i Örebro med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att de individuella avtal som regionen har gällande den fria tandvården för barn och unga gäller samtliga åldersgrupper som ingår i den....

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Västmanland

Kansliet har fått information om förändringar i Västmanland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtalen kommer att kompletteras. Patienter födda 1996 måste lista om sig hos vårdgivaren. Såväl vårdgivare som patienter ska ha fått information...

Läs vidare →
23 februari, 2017

Listning av patienter födda 1996 i din region Södermanland

Kansliet har fått information om förändringar i Sörmland med anledning av den förhöjda åldern i barn- och ungdomstandvården från och med årsskiftet. Förändringarna innebär i korthet bland annat att avtal med de enskilda vårdgivarna kommer att tecknas under året. Listningen av patienter födda 1996 berörs inte av förändringen eftersom Sörmland...

Läs vidare →